Wierzymy

Nasza poznańska społeczność ma za sobą blisko stuletnią historię wspólnych badań Pisma Świętego, podczas których upewniliśmy się, że:

  • Jest jeden wielki Bóg JAHWE, który jest nieskończenie mądry, miłosierny, mocny i sprawiedliwy.
  • Jest jeden Pan – Jezus Chrystus, który blisko dwa tysiące lat temu zstąpił z nieba na ziemię, stał się człowiekiem i umarł, by złożyć swoje życie na ofiarę za grzech pierwszego człowieka Adama, a w nim za wszystkich ludzi.
  • Duch Święty to Boska moc, wpływ lub usposobienie, przejawiające się w ludziach na tyle, na ile znają Jego Słowo i starają się według niego żyć.
  • Człowiek od czasu nieposłuszeństwa pierwszych rodziców w ogrodzie Eden żyje pod klątwą śmierci.
  • Sprawiedliwą karą za to nieposłuszeństwo jest śmierć, a nie wieczne tortury fizyczne czy psychiczne. Przypisywanie Bogu pełnemu miłości takiego postępowania wobec grzeszników uważamy nie tylko za błąd, który nie ma żadnych podstaw w Biblii, ale i za bluźnierstwo.
  • Bóg przewidział czas, kiedy to przez Jezusa Chrystusa będzie naprawiać świat, by przywrócić wszystko to, co zaprzepaścili nasi pierwsi rodzice. Czas ten nazwany jest w Biblii Tysiącletnim Królestwem, a pierwszym etapem naprawy będzie wzbudzenie z grobów wszystkich ludzi – sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
  • Zanim w pełni rozpocznie się Tysiącletnie Królestwo Bóg wybiera spośród wszystkich narodów ludzi, którzy już teraz gotowi są złożyć w ofierze dla Jego sprawy wszystkie swoje doczesne plany i ambicje i przez to przygotowywać się do współpracy z Nim w dziele błogosławienia całego świata.

Zbór Chrześcijański w Poznaniu jest częścią ogólnoświatowej społeczności, znanej w Polsce jako Świecki Ruch Misyjny „Epifania”.