Historia

Okres międzywojenny

Zbór Pana w Poznaniu swoją działalność rozpoczął około 1926 roku. Działalność jego odbywała się na podstawie art. 111 i 112 konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. Miejscami zebrań zboru w tym czasie były dostępne sale restauracyjne i mieszkania prywatne. W 1929 roku Zbór liczył około 40 członków.

W 1935 roku w lipcu Zbór w Poznaniu (zebrania odbywały się w lokalu „Oaza” na Jeżycach) został przez ówczesne władze miasta rozwiązany, co trwało do wybuchu II Wojny Światowej w miesiącu wrześniu 1939 r. (co ciekawe dokonał tego urzędnik o nazwisku Szatan). W tym zakazanym okresie zebrania nieoficjalnie odbywały się pod gołym niebem w „Dębinie” nad Wartą (nawet odbyła się konwencja w 1937 r. z udziałem br. Johnsona). Zbór w Poznaniu w 1938 roku liczył około 120 członków.

Podczas okupacji Poznania przez władze hitlerowskie działalność Zboru była zakazana, pomimo tego jego członkowie zbierali się nieoficjalnie w małych grupkach w mieszkaniach prywatnych, dla podtrzymania ducha prawdy i idei Ruchu.

Po drugiej wojnie światowej

Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej, zbór reaktywował swoją działalność w maju 1945r.

Miejsca zebrań w powojennym Poznaniu:

  • Restauracja ob. Narożny ul. Daszyńskiego 47 – III.1946 do V.1946r.
  • Lokal ul. Grobla 25 – V.1946 do 1948r.
  • Lokal ul. Wspólna 27 – V.1948 do I.1950r.
  • Lokal „Wolność” Ogródki działkowe, ul. Warszawska – VI.1950 do XI.1951r.
  • Lokal Fabianowo, ul. Kowalewicka 67 – V.1952 do VIII.1952 – V.1953 do V.1957r.
  • Sala ZNTK ul. Robocza 4 – V. 1957 do IV. 1958r.
  • Sala, Ogródki Działkowe ul. Rokietnicka – V.1958 do I.1974r.
  • Sala Izby Rzemieślniczej w Poznaniu ul. Niepodległości (Marchlewskiego) 108/112 – II.1974 do III.1985r. (lokal prywatny w środy ul. Odrzycka 17 br.J.M Olekszy) – ~1980 do 3.04.1985r.
  • „Dom Modlitwy” w Poznaniu ul. Dziewińska 40 – IV. 1985r. – do chwili obecnej

Zbór w czasach współczesnych

Obecnie Zbór Pana w Poznaniu liczy 178 braci i sióstr poświęconych (liczba braci i sióstr przyjęta z obchodzenia Pamiątki Śmierci Jezusa 22.03.05).

80 rocznica